ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Laboratoria Przyszłości LUTY 2023

Od lutego 2023 nasza szkoła rozpoczęła prowadzenie dodatkowych zajęć z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości.

Zajęcia medialno-fotograficzne (zakupiony sprzęt to m.in. aparaty cyfrowe) umożliwiają uczniom poznanie podstaw fotografii (trójkąt ekspozycji, budowa aparatu, itp.), obsługi sprzętu fotograficznego w tym oświetlenia. Dodatkowo uczniowie poszerzą swoją wiedzę o sposoby prostej obróbki zdjęć, pracy w różnych programach i aplikacjach do tworzenia grafik (plakat, prezentacja, kolaży zdjęć, logo i szablon marki, krótkich filmów), wydruku grafik i zdjęć.

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci #CentrumGovTech #MEiN #technologie #edukacja #nauka #EdTech #EduTech #szkoła #innowacje