ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Laboratoria Przyszłości – największe w historii wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych w Polsce w naszej szkole!

O programie

Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
i realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”. W jej ramach szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymają środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów czy obycie z nowymi technologiami.

Założenia

Ogłoszona dziś inicjatywa zakłada, że jeszcze w tym roku samorządy prowadzące około 12 000 szkół podstawowych w całej Polsce otrzymają środki finansowe na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości – takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i rozwiązywanie problemów.

Laboratoria przyszłości w naszej szkole

Od lutego uczniowie naszej szkoły mają możliwość korzystania ze sprzętów zakupionych w ramach udziału w programie. Nowoczesne narzędzia uatrakcyjniają zajęcia szkolne oraz pozwalają uczniom na rozwój swoich pasji nie tylko w ramach obowiązkowych zajęć dydaktycznych, ale także podczas licznych kół zainteresowań.