ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Laboratoria Przyszłości PAŹDZIERNIK 2023

Lekcje informatyki

Na lekcjach informatyki uczniowie klasy czwartej i piątej tworzyli projekty w przestrzeni trójwymiarowej w ramach Laboratoriów Przyszłości . Poznawali narzędzia aplikacji dedykowanej modelowaniu obiektów 3D – Tinkercad. Rozwijali swoją kreatywność używając podstawowych kształtów, elementów i postaci dostępnych w programie. Na kolejnych lekcjach uczniowie zapoznają się z techniką druku 3D.