ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Zajęcia cyfrowe #marzec

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu podsumowującego zajęcia cyfrowe w miesiącu marcu.

Zajęcia zrealizowane zostały przy użyciu sprzętu zakupionego z programu Laboratoria Przyszłości.

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci