ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Laboratoria Przyszłości WRZESIEŃ 2023

W naszej szkole w ramach zajęć cyfrowych oraz zajęć z programowania wykorzystywany jest sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratoria przyszłości. W ramach zajęć uczniowie projektowali i budowali swoje roboty z wykorzystaniem czujników i klockow LEGO Spike Education. Następnie każdy uczeń miał okazję zaprogramować swojego robota. Efekty naszej pracy prezentujemy na zdjęciach i filmach.