ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

CATEGORY e-Twinning

Międzynarodowy projekt edukacyjny

Od kwietnia do czerwca grupa uczniów z klasy 5 realizowała międzynarodowy projekt edukacyjny w ramach programu...

Przeczytaj

Projekt eTwinning

Nasza szkoła oraz zaangażowani uczniowie z klasy VII otrzymali Krajową Odznakę Jakości za projekt z języka angielskiego "Christmas all around the...

Przeczytaj

Projekt eTwinning

Pod koniec października, sześcioro uczniów z klasy siódmej przystąpiło do międzynarodowego projektu eTwinning z języka angielskiego....

Przeczytaj

eTwinning w naszej szkole!

Uczniowie z klasy VII biorą udział w międzynarodowym projekcie pod tytułem ,,Christmas all around the world”. Uczestnicy projektu poznają tradycje Bożego Narodzenia w wybranych krajach...

Przeczytaj

Projekt edukacyjny eTwinning „Jem zdrowo i kolorowo”

Link do tablicy padlet z rezultatami projektu. https://padlet.com/eserafin12/m1yn93ojf6te8oq9 W roku szkolnym 2020/2021 od marca do maja, grupa „ Promyki” brała udział...

Przeczytaj