ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

eTwinning w naszej szkole!

Uczniowie z klasy VII biorą udział w międzynarodowym projekcie pod tytułem ,,Christmas all around the world”. Uczestnicy projektu poznają tradycje Bożego Narodzenia w wybranych krajach świata, zaprzyjaźnią się z mapą świata oraz wypracują materiały do lekcji kulturowych w języku angielskim. Zostaną opracowane ciekawe ćwiczenia utrwalające słownictwo związane z Bożym Narodzeniem, nazwami wybranych krajów, ich stolic i flag. Pracując w grupach uczniowie poznają swoich rówieśników ze szkół partnerskich korzystając z bezpiecznych narzędzi TIK.

Czym jest eTwinning?

To projekt, który ma na celu współpracę szkół w Europie za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). W praktyce oznacza to, że przedszkole lub szkoła prowadząca ten program u siebie, znajdują szkołę lub przedszkole w Europie o podobnych zainteresowaniach i wspólnie realizują wymyślony przez siebie projekt. Aby taki projekt zakończył się sukcesem uczniowie muszą się ze sobą komunikować. Program ten, niesie za sobą wiele korzyści, takich jak: praktyczna nauka języka, budowanie relacji z rówieśnikami z innych krajów, otwartość czy też nauka efektywnej współpracy i odpowiedzialności.