ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Faustyna Kowalska

W dniu 5 października obchodzimy w Kościele wspomnienie świętej siostry Faustyny Kowalskiej – Orędowniczki Bożego Miłosierdzia. To jej w dniu 22 lutego 1931 r. po raz pierwszy ukazał się Pan Jezus. Otrzymała wtedy polecenie namalowania obrazu przedstawiającego postać Miłosiernego Jezusa podpisany słowami „Jezu ufam Tobie”. Pomimo wielu cierpień doznanych z powodu ciężkiej choroby gruźlicy układu pokarmowego oraz niezrozumienia ze strony innych sióstr zakonnych była do końca wierna i posłuszna Jezusowi. W dniu 30 kwietnia 2000 r. Papież Jan Paweł II wyniósł ją do chwały świętych.