ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych

W dniu 19 października wspominamy postać błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. W tym dniu obchodzony jest również Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych.

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwałą z dnia 4 października 2018 roku ustanowił dzień 19 października jako święto mające upamiętniać „bohaterów, niezłomnych obrońców wiary i niepodległej Polski”.

Wybór daty ma znaczenie historycznie to właśnie 19 października 1984 roku doszło do uprowadzenia księdza Jerzego Popiełuszki przez Służbę Bezpieczeństwa. Ksiądz Jerzy kapelan Solidarności i głos sumienia narodu polskiego został tego dnia brutalnie zamordowany.