ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Dzień papieski

16 października 2022 r. obchodzimy w Polsce XXII Dzień Papieski, organizowany przez Fundację “Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Tegorocznej edycji towarzyszy hasło “Blask Prawdy”, które nawiązuje do encykliki św. Jana Pawła II “Veritatis splendor” z 1993 r. Dzień Papieski wypada zawsze w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Jest też czasem, w którym wyrażamy wdzięczność za pontyfikat Papieża Polaka. Tego dnia w całej Polsce organizowane są zbiórki na rzecz stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.