ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Zmartwychwstanie

„Jezus zwyciężył, to wykonało się.

Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc.

Jezus jest Panem, o Alleluja.

Po wieczne czasy Królem Królów jest…”

Święto Zmartwychwstania Jezusa to najważniejsze święto w Kalendarzu Liturgicznym. Obchodzone jest przez oktawę czyli 8 dni. Oktawa Wielkanocna rozpoczyna się Wigilią Paschalną w Wielką Noc i kończy Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Każdego dnia powtarza się tę samą prawdę – Chrystus Zmartwychwstał. Okres ośmiu dni traktowany jest jak jeden dzień, jako jedna uroczystość. Dlatego w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje piątkowy post.