ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Rocznica śmierci świętego Jana Pawła II

2 kwietnia obchodziliśmy 17 rocznicę śmierci Wielkiego Polaka świętego Jana Pawła II. W 2005 roku, o godzinie 21. 37 odszedł do Domu Ojca. W tym czasie tłumy wiernych z całego świata gromadziły się na modlitwie na Placu Świętego Piotra w Watykanie, by w ten sposób towarzyszyć wyjątkowemu człowiekowi, który na stałe zapisał się w historii świata i w sercach wiernych, zwłaszcza swoich rodaków.