ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Pierwsza Niedziela po Świętach Wielkanocy to Niedziela Miłosierdzia Bożego zwana również Białą Niedzielą. W tym dniu kończy się oktawa Wielkanocna. Niedziela Miłosierdzia Bożego to dzień ogromnych łask, które Jezus zsyła na ziemię zwłaszcza w godzinę jego śmierci o godzinie 15. Godzinie zwanej godziną miłosierdzia. W tej godzinie stała się łaska dla świata całego – miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość (Dz. 1572).

Święty Jan Paweł II ustanowił tę niedzielę świętem Miłosierdzia Bożego. Orędowniczką tego święta była św. Faustyna Kowalska.