ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Jasełka

Jedną z tradycji naszej szkoły jest spotkanie opłatkowe, w którym bierze udział cała społeczność Szkoły i zaproszeni goście. W tym roku takie spotkanie odbyło się w piątek 15 grudnia. Uczniowie z klasy VI pod opieką wychowawcy, p. Ani przygotowali jasełka. Dołączyli do nich uczniowie z innych klas prezentując swoje zdolności wokalne, muzyczne i taneczne związane z Bożym Narodzeniem.

Po jasełkach fragment z ewangelii wg św. Łukasza przeczytał ksiądz Mateusz Dobrzyński, a pani Dyrektor Karolina Tołoczko złożyła wszystkim zebranym bożonarodzeniowe życzenia. W dalszej części nastąpiło dzielenie się opłatkiem, życzenia oraz poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów klasy IV i VI.