ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

TAG Maryja

Jasełka

Jedną z tradycji naszej szkoły jest spotkanie opłatkowe, w którym bierze udział cała społeczność Szkoły i zaproszeni goście. W tym roku takie spotkanie odbyło się w piątek 15 grudnia.

READ MORE