ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Dzień Anioła Stróża

2 października w Kościele katolickim obchodzimy wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów. Dzień ten, ma nam uświadomić, że Aniołowie Stróżowie istnieją realnie, opiekują się nami, chroniąc przed złem i prowadząc ku dobru, a wiara w nich nie jest zarezerwowana tylko dla małych dzieci. Powinniśmy pamiętać o częstej modlitwie do naszych duchowych opiekunów.