ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

28 września dni patronalne

28 września obchodzimy XV rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki. Od 15 lutego 2016 r. błogosławiony ks. Michał Sopoćko uchwałą przyjętą przez Radę Miasta oraz za zgodą Stolicy Apostolskiej został ogłoszony Patronem miasta Białegostoku.

Z tej okazji wrzesień staje się miesiącem obchodów Dni Patronalnych, które już na stałe wpisały się do kalendarza wydarzeń kulturalnych i religijnych w mieście.

Szczegóły na plakatach.