ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Zajęcia z ratownikiem medycznym

O życie należy dbać, a w sytuacjach zagrożenia trzeba umieć je ratować!

W tym tygodniu odwiedziła nas pani Marta – ratownik medyczny. Podczas spotkania uczniowie przypomnieli sobie i utrwalili wiadomości o pierwszej pomocy przedmedycznej, m.in. jak należy sprawdzać przytomność u człowieka, jak pomóc osobie poszkodowanej, jakie informacje podać dyspozytorowi pogotowia oraz jak prawidłowo wykonać pozycję boczną ustaloną. Po omówieniu zasad uczniowie bardzo chętnie brali udział w ćwiczeniach praktycznych.

Mamy nadzieję, że te wiadomości i umiejętności przyczynią się w przyszłości do uratowania komuś życia.