ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Z życia klasy II

Klasa II, mimo wszelkich niedogodności związanych z pandemią, dzielnie pracowała 🙂 już od początku roku szkolnego.
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w projektach “Niesamowite życie mrówek”, w Narodowym Projekcie Rozwoju Czytelnictwa oraz w programie “Ratujemy i uczymy ratować”.
W związku z podjętymi zadaniami uczniowie wykonywali wiele ciekawych prac plastycznych, śpiewali piosenki, a przede wszystkim niestrudzenie pracowali podczas zajęć z edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczo – społecznej.