ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Wycieczka do Muzeum Pamięci Sybiru


24 maja uczniowie klasy IV udali się do Muzeum Pamięci Sybiru. Naszym przewodnikiem był pan Piotr, który w bardzo ciekawy sposób opowiedział o historii cierpienia i walki o przetrwanie na Sybirze, oprowadzając nas przy tym po wystawie stałej. Następnie uczestniczyliśmy w warsztatach pt. “Polscy odkrywcy Syberii”, podczas których lepiej poznaliśmy losy braci Piłsudskich oraz przeprowadziliśmy eksperyment, powtarzając wyczyn Benedykta Dybowskiego, który zbadał głębokość jeziora Bajkał.
W drodze powrotnej zaszliśmy do restauracji McDonald’s, bo oprócz zaspokojenia głodu wiedzy, musieliśmy też zaspokoić głód fizjologiczny.
Był to bardzo udany dzień!