ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Wspólne kolędowanie

Wspólne kolędowanie jest pięknym staropolskim zwyczajem. Warto pielęgnować ten zwyczaj, dlatego przekazujemy go dzieciom. W tym celu dnia 10.01.2022 roku w każdej grupie rozbrzmiewały najpiękniejsze kolędy i pastorałki.