ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Wizyta pana listonosza

10 czerwca klasę II odwiedził pan listonosz – tata jednej z uczennic. Opowiadał o swojej pracy. Dzieci utrwaliły sobie informacje o tym, kto jest nadawcą, a kto odbiorcą i jaką drogę musi pokonać list, żeby trafić pod wskazany adres. Pan listonosz pokazywał dzieciom wiele pięknych pocztówek i kopert. Zachęcał szczególnie do tego, by w czasie wakacji wysyłać pocztówki do bliskich osób. Uczniowie byli bardzo zainteresowani pracą listonosza. Zadawali wiele ciekawych pytań, na które zaproszony Gość z ogromną przyjemnością odpowiadał. Uczniowie adresowali pocztówki, naklejali na nie znaczki i wrzucali do skrzynki pocztowej. Pan listonosz powiedział, że trafią one do rodziców, co bardzo wszystkich ucieszyło. Na koniec dzieci podarowały pięknie wykonaną laurkę, którą była ogromna pocztówka!