ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Wizyta na Komisariacie Młodego Policjanta

W tym miesiącu uczniowie kl. I – III gościły z wizytą na Komisariacie Młodego Policjanta. Dzieci wzięły udział w interesującej lekcji dotyczącej specyfiki pracy policjanta. Poznały akcesoria policyjne, miały okazje je dotknąć, przymierzyć i poznać ich przeznaczenie. Uczniowie z chęcią dzieliły się swoją wiedzą, odpowiadając na losowane pytania.