ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Wioska Indiańska

6 czerwca odbyła się wycieczka do Wioski Indiańskiej dzieci z Przedszkola Katolickiego przy ulicy Transportowej. Na dzieci czekały liczne atrakcje, jak: jazda konna, zwiedzanie muzeum indiańskiego “w Tipi”, malowanie twarzy, poszukiwanie złota, strzelanie z łuku i wiatrówki, a także spotkanie ze zwierzęcymi podopiecznymi: szopem, skunksem i alpakami.