ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

W poszukiwaniu jesieni

Gwiazdki podczas wrześniowego poranka wybrała się na spacer do parku „Zwierzynieckiego” w poszukiwaniu pierwszych oznak jesieni. Piękna i słoneczna sprzyjała dzieciom w zbieraniu liści, kasztanów oraz przyglądaniu się otaczającej przyrody i zachodzących niej zmian. Dzieciom udało się podczas spaceru spotkać wiewiórki, które zbierały zapasy na zimę. Gwiazdki poznawały nazwy drzew i uczyły się rozpoznawać ich liście.