ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Tydzień wychowania

16 września 2022 roku uczniowie naszej szkoły wraz z innymi katolickimi szkołami i przedszkolami uczestniczyli we Mszy św. pod przewodnictwem J E Arcybiskupa Józefa Guzdka w Archikatedrze Białostockiej. Podczas Mszy odprawianej w ramach XII Tygodnia Wychowania uczniowie klasy 8 pełnili służbę liturgiczną, a ich młodsi koledzy służbę ministrancką. Po zakończonej Liturgii uczniowie najstarszej klasy rozdali obecnym w Archikatedrze dzieciom, młodzieży, nauczycielom, zaproszonym gościom i kapłanom na czele z księdzem arcybiskupem słodki upominek jakim były lizaki.