ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Szkolne kolędowanie

7 stycznia 2020 r. wzięliśmy udział w szkolnym kolędowaniu przygotowanym przez pana Damiana, nauczyciela muzyki. Przebrani w stroje kolędników, śpiewając piękne polskie kolędy jeszcze przez chwilę trwaliśmy w atmosferze minionych świąt Bożego Narodzenia.