ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Szkolna Akcja “Bezpieczne Wakacje”

19.06.2018r. w ramach corocznej akcji szkolnej „Bezpieczne wakacje” odbyło się spotkanie wszystkich uczniów naszej szkoły z przedstawicielem policji i panią pielęgniarką. Nasi goście przedstawili zasady bezpiecznego zachowania dzieci i młodzieży w różnych sytuacjach i miejscach podczas wakacyjnego odpoczynku. Pani pielęgniarka zapoznała uczniów ze sposobami udzielania pomocy przedmedycznej w różnorodnych sytuacjach życia codziennego. Pani pedagog przypomniała uczniom najważniejsze zasady i technikę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na koniec spotkania odbyły się ćwiczenia praktyczne na fantomach z udzielania pierwszej pomocy, w których uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły.