ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Święto Odzyskania Niepodległości.

10 listopada przedszkolaki z grupy Zajączki przygotowały montaż słowno – muzyczny z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Zaśpiewały pieśni o tematyce patriotycznej, zatańczyły oraz przybliżyły kolegom i koleżankom losy naszej Ojczyzny. Występy, z zaciekawieniem obejrzały dzieci z pozostałych grup.