ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Spotkanie opłatkowe

13 grudnia cała społeczność szkolna wzięła udział w spotkaniu opłatkowym. Uroczystość rozpoczęła się przedstawieniem jasełkowym przygotowanym przez uczniów klasy VI. Następnie po modlitwie i życzeniach księdza proboszcza i pani Dyrektor wszyscy łamali się opłatkiem. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.