ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Rozesłanie klasy VIII

Zakończył się rok szkolny 2020 / 2021. Ze względu na pandemię był to rok nietypowej nauki i dla uczniów i dla nauczycieli. Wdzięczni Panu Bogu zakończyliśmy czas nauki Mszą św. w kościele pw. św. Karola Boromeusza, podczas której odbyło się też uroczyste rozesłanie uczniów klasy VIII. Po akademii i pożegnaniu ósmoklasistów, pani Dyrektor Karolina Tołoczko rozdała nagrody najlepszym uczniom w szkole.