ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Policja

Tygodniowy temat przedszkolaków „Moja droga do przedszkola” został uwieńczony wycieczką grupy „Gwiazdki” na pobliski Komisariat Policji, w którym dzieci uczestniczyły w zajęciach w sali edukacyjnej pn.”Komisariat Młodego Policjanta”. Dzieci utrwaliły swoją wiedzę odnośnie prawidłowego wzywania pomocy w przypadku niebezpieczeństwa, a w kąciku drogowym zapoznały się z podstawowymi zasadami obowiązującymi w ruchu drogowym. Dzieci przechodziły po oznakowanym przejściu dla pieszych i mogły wcielić się w rolę „kierowców” autochodzików.