ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Patriotyczny Pokaz Mody

Chmurki, Słoneczka. Promyczki i Gwiazdki obchodziły majowe święta! Patriotyczny Pokaz Mody okazał się świetnym pomysłem, a nasze dzieci chętnie i dumnie zaprezentowały swoje świąteczne stroje!