ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Pasowanie uczniów klasy I

11 października 2019 roku w naszej szkole odbyło się pasowanie uczniów klasy I. Najważniejszym momentem całej uroczystości było złożenie uroczystego ślubowania przed Najświętszym Sakramentem podczas Mszy Świętej w kościele pw. św. Karola Boromeusza. Uczniowie klasy I przysięgali być dobrymi uczniami, chrześcijanami i Polakami. Był to bardzo wzniosły moment, który z przejęciem obserwowali rodzice pierwszaków. W szkole, podczas apelu uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie oraz muzyczne. Rodzice oraz dziadkowie ze wzruszeniem oglądali występy swoich pociech. Po apelu pani dyrektor Karolina Tołoczko pasowała wszystkie dzieci na uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej i wręczyła im tarcze szkolne, uczniowskie legitymacje oraz dyplomy. Najwięcej emocji budził ołówek, którym owo pasowanie zostało dokonane. Po ceremonii uczniowie klasy I z dumą pokazywali wszystkim swoje legitymacje szkolne. Zwieńczeniem tego wyjątkowego dnia było wspólne świętowanie i poczęstunek dla dzieci, rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości.