ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Odzyskanie przez Polskę Niepodległości.

W dniu 9 listopada w przedszkolu przy ul. Sitarskiej świętowaliśmy Odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Dzieci z grupy Sówki przygotowały inscenizację słowno-muzyczną. Wszystkie aktywności tego dnia miały na celu kształtowanie u dzieci miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji. Natomiast wspólnie odśpiewany hymn to nasz wyraz szacunku poległym bohaterom i symbolom narodowym.