ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Milion dzieci mogli się na różańcu

Akcja „Milion dzieci mogli się na różańcu” organizowana po raz osiemnasty przez Międzynarodowe Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International) jednoczy na modlitwie różańcowej dzieci i młodzież z około 140 krajów świata. Również uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły podczas modlitwy szkolnej w dniu 18 października o godzinie 9.00 włączyli się w ogólnoświatową modlitwę o jedność i pokój na świecie.