ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Międzynarodowy Dzień Kredki

Dnia 21 listopada 2019 roku obchodziliśmy w naszej szkole  Dzień Kredki.  Na przerwach oraz w czasie wolnym w świetlicy uczniowie tworzyli wspólne dzieła plastyczne. Był to wspaniały czas, podczas którego miło było patrzeć na integrację uczniów młodszych i starszych.

„Rysowanie jest muzyką dla oczu i wyciszeniem dla umysłu”. O. Pamuk