ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Komunalny Zakład Komunikacyjny

19 października w przedszkolu na ul. Transportowej odwiedzili nas Panowie z Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego w Białymstoku. Dzieci miały możliwość zapoznania się z historią powstawania transportu publicznego w naszym mieście. Usłyszały wiele o trudnym i odpowiedzialnym zawodzie kierowcy autobusów, bardzo żywo zareagowały na zdjęcia pierwszych pojazdów i ich ewolucji do współczesnych autobusów. Miały też okazję zwiedzania najnowszego autobusu, siedzenia na miejscu pana kierowcy. Na koniec spotkania wszystkie dzieci dostały upominki w postaci gry planszowej. Wrażeń było moc..