ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

“Jeszcze Polska nie zginęła”

8 listopada, w przede dniu obchodów 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę cała społeczność przedszkolna zgromadziła się w sali, aby o 11.11 wspólnie odśpiewać hymn Polski pt.: „Jeszcze Polska nie zginęła”.

Nawet najmłodsze dzieci poradziły sobie doskonale z odśpiewaniem czterech zwrotek hymnu.