ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Jasełka

16 grudnia 2019 roku odchodziliśmy spotkanie Bożonarodzeniowe. Wzięli w nim  udział wszystkie przedszkolaki oraz ich rodzice.

Świąteczny nastrój podkreślały niecodzienne stroje dzieci i bożonarodzeniowa dekoracja sali. Przedszkolaki na moment przestały być zwykłymi dziećmi i  zmieniły się w najświętszą rodzinę, anioły, gwiazdki, pasterzy i króli, przenosząc wszystkich obecnych w czasy sprzed dwóch tysięcy lat. Mali artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem odtwarzali swoje role, prezentowali umiejętności recytatorskie i wokalne.

Zgodnie z tradycją chrześcijańską został odczytany fragment Ewangelii, po czym wszyscy nawzajem podzieliliśmy się opłatkiem. Na koniec był słodki poczęstunek.

Takie podniosłe chwile nie tylko utrwalają dzieciom znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych, lecz wzmacniają serdeczne relacje między nami.