ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Europa bez granic.

Celem projektu jest rozbudzenie świadomości wielokulturowości poprzez poznanie różńych państw, kultur, tradycji oraz rozwijanie współpracy między nauczycielami wychowania przedszkolnego w całej Polsce. Podczas trwania projektu zapoznamy się z dziedzictwem kulturowym Europy poprzez zabawy plastyczne, upieczemy pizzę, spotkamy Muminki, zbudujemy Krzywą Wieżę w Pizie….. Rozmaite aktywności i zadania, dużo zabawy, śmiechu i nauki!