ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Dzień ze świętymi

W piątek 30 października 2020 w budynku szkoły gościliśmy najlepsze towarzystwo świętych i błogosławionych z różnych stron świata. Dzięki zaangażowaniu i pomocy rodziców wielu uczniów miało piękne stroje. Nawet uczniowie przebywający w tym czasie w domu prezentowali swoje przebranie podczas lekcji m.in. przez aplikację Teams. W tym dniu na uczniów czekał konkurs wiedzy o świętych, prezentacja postaci świętych, a nagrodę słodki upominek. Można było także zrobić sobie zdjęcie w towarzystwie świętych. Przez cały dzień towarzyszyła nam zabawa przy muzyce, oczywiście przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa.