ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Dzień Babci i Dziadka

Choć w nietypowej odsłonie, Dzień Babci i Dziadka przyniósł naszym Przedszkolakom wiele radości. Mimo niemożności zaproszenia Dziadków i Babć do przedszkola, dzieci z wielkim zaangażowaniem przygotowały się do występów, które zarejestrowano kamerą. Wcześniej wykonały również upominki w postaci ramek ze swoimi zdjęciami, które wręczyły Dziadkom jako prezent z okazji ich święta.