ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Bal Wszystkich Świętych.

Dzieci ubrały się w stroje nawiązujące do postaci świętych i błogosławionych. Na balu nie mogło zabraknąć dobrej zabawy. Dzieci wesoło bawiły się przy dźwiękach muzyki, tańczyły i śpiewały. Brały udział w licznych grach i konkursach. Dzisiejszy dzień pozwolił odkryć jak wielką tajemnicą jest świętych obcowania, dzięki której nieustannie możemy cieszyć się pomocą i wstawiennictwem świętych.