ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Akcja „Milion dzieci modli się na różańcu”

Dnia 19 października 2020 roku o godzinie 9:00, podczas modlitwy szkolnej uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji „Milion dzieci modli się na różańcu”, odbywającej się po raz 15. z inicjatywy Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Inicjatywa została zapoczątkowana w 2005 r. przez katechetkę z Wenezueli i skupia dzieci z całego świata. Nawiązuje do słów św. o. Pio, który stwierdził, że „gdyby milion dzieci modliło się na różańcu, wówczas świat napełniłby się pokojem”.