ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

11 listopada

Słoneczka w tym tygodniu rozmawiają o Polsce. Poznają jej piękno, folklor, symbole narodowe. Wspólnie biorą udział w apelu i odśpiewaniu hymnu narodowego z okazji ŚWIĄT NARODOWYCH…11 listopada.