ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Życzenia świąteczne

Święta Bożego Narodzenia wprowadzają nas w wielką tajemnicę wiary w Boga, który wciąż szuka człowieka. W momencie, gdy cały świat wstrzymuje oddech, niepewny swojego jutra, Archanioł Gabriel przychodzi do Maryi i zapowiada jej, że zostanie Matką Syna Bożego. Dziś to Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami. Jezus Chrystus, „Emmanuel – Bóg z nami” wchodzi w historię człowieka i pragnie zamieszkać w ludzkich sercach.

Niech wspaniałe dary, którymi obdarowuje nas Boża Dziecina, dają nam siłę do pokonywania trudności i odwagę do dzielenia się wiarą i niesienia jej tam, gdzie brakuje jej we współczesnym świecie. Bądźmy świadkami Miłości dzieląc się nią z każdym potrzebującym, szukającym, cierpiącym i bezbronnym. Niech ta zdolność otwartego, służebnego serca stanie się naszym świadectwem miłości do Boga i bliźniego.

Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego!

Niech Duch Święty zsyła swoje dary, aby każdy kolejny dzień był przeżyty na chwałę Bożą.

Z życzeniami – W imieniu całej społeczności Zespołu Szkół Katolickich im ks. F. Blachnickiego i Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Ezechiasz”

Karolina Tołoczko
Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich
im ks. F. Blachnickiego w Białymstoku
Boże Narodzenie 2020