ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Zawieszenie zajęć

Szanowni Państwo,

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa przekazujemy Państwu informacje dotyczące funkcjonowania placówek edukacyjnych:

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

12 i 13 marca (czwartek i piątek) rodzice którzy nie są w stanie z dnia na dzień zorganizować opieki nad dziećmi mogą przyprowadzić je jeszcze do szkoły i przedszkola. Nie będzie w tych dniach zajęć dydaktycznych, a jedynie opiekuńcze. Jeżeli dzieci zostaną przyprowadzone to bardzo prosimy aby przyszły z własnym jedzeniem. W tych dwóch dniach dzieciom zostanie przygotowana na obiad jedynie zupa.

Od poniedziałku 16 marca zarówno szkoła jak i przedszkole będą zamknięte.

Rodzicom dzieci w wieku do 8 lat, przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej ZUS.

Zachęcamy dzieci do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodreczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny. Również nauczyciele będą przesyłali materiały dla dzieci do samodzielnej pracy w domu.

Bardzo prosimy aby Państwo na bieżąco śledzili komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane drogą mailowa przez szkołę i przedszkole.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie https://www.kuratorium.bialystok.pl/

Z wyrazami szacunku,
Karolina Tołoczko
Dyrektor ZSK