ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Wyniki Rekrutacji

Szanowni Państwo

Przedstawiamy listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszego przedszkola na rok szkolny 2021/2022.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są to złożenia w placówce Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola do dnia 29 marca do godz. 15.00.

Dokumenty można składać bezpośrednio w sekretariacie lub przygotowanych przy wejściu skrzynkach.

Przedszkole przy ul. Sitarskiej

Lista Kandydatów Zakwalifikowanych

Lista Kandydatów Niezakwalifikowanych

Oświadczenie potwierdzenia woli

Przedszkole przy ul. Transportowej

Lista Kandydatów Zakwalifikowanych

Lista Kandydatów Niezakwalifikowanych

Oświadczenie potwierdzenia woli