ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Wyniki konkursu “Służę więc jestem”

W dniu 19.03.2021 ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno – Literackiego ” Służę więc jestem”. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Lista nagrodzonych